İskender Deniz

Sol’a Bir Birlik Çağrısı Daha

İskender Deniz | Sola yapılan küçük burjuva birlik çağrıları soldaki parçalanmaya bir yenisini eklemekten başka pek sonuç doğurmuyor. Türkiye halklarını örgütlemeyi beceremeyenlerin birliği (olmaz ama) olsa ne olur, olmasa ne olur? Birleşmesi gereken halktır, sol değil…