Büyük Sovyet Ansiklopedisi / Çeviri / Marksizm-Leninizm

Entelijansiya

30 ciltlik Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin “Entelijansiya” maddesinin Türkçe çevirisi. Ele alınan konular içinde entelektüelin kimliği, tarihsel gelişimi, kapitalist ve sosyalist toplumlardaki yeri, sınıfsal konumu bulunuyor.